DUSZAN AUGUSTYN

SPRAWIEDLIWOŚĆ TRANSPORTOWA

Zajmuję się na problematyką wykluczenia społecznego wynikającego z ograniczonej mobilności w regionach peryferyjnych. Pracuje nad rozwiązaniami łączącymi transport publiczny, ekonomię współdzielenia i czwartą rewolucje przemysłową, prowadzącymi do powstania nowej jakości w transporcie zbiorowym.

Żeby można było dojechać wszędzie. Zawsze.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania


DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA


PUBLIKACJE

Baran, M., Augustyn, D.J. (2021) The Evaluation of Transport Exclusion in the Peripheral Cross-Border Areas of Central Europe in the Context of Applicability of Information-Based Carpooling, Sustainability 2021, 13(6), 3440, ISSN 2071-1050

Augustyn, D.J., Tick, A. (2021) Security threats in online metasearch booking services, 2020 IEEE 20th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI), p. 17-22

Augustyn, D.J. (2020) Cyberattacks and Their Impact on Online Brands’ Image, Safety and Security Sciences Review, Vol 2, No 1, ISSN 2676-9042

Augustyn, D.J. (2020) The Influence of Public Transport Acts 2019 in Poland on Conflicts Concerning the Shape of the Public Transport Network, Logistics and Transport No 1-2 (45-46)/2020, ISSN 1734-2015

Augustyn, D.J. (2019) Zinstytucjonalizowane usługi car-poolingowe w ramach transportu publicznego na przykładzie gminy Lesko, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, ISSN 1641-3466 

Augustyn, D.J. (w druku) Czynniki konkurencyjności transportu zbiorowego na przykładzie województwa podkarpackiego, Forum Scientiae Oeconomia ISSN 2300-5947


EKSPERTYZY

od 10.01.2020 Asystent Społeczny przy biurze poselskim posłanki na Sejm RP Pauliny Matysiak

3.01.2020 Projekt Transborder Carpooling Against Transport Exclusion in Gmina Lesko and Okres Snina finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego

10.04.2019 Uwagi co do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2019-04-02

28.03.2019 Analiza potencjalnego wpływu nowych ustaw na transport zbiorowy w woj. podkarpackim

1.03.2017 Plan reform dla transportu zbiorowego w powiatach leskim i bieszczadzkim


MEDIA

25.10.2019 Olga Gitkiewicz „Nie zdąże” – fragmenty

24.10.2019 Gazeta Wyborcza „Odcięci od Polski. Trzynaście milionów Polaków ma wszędzie daleko”

4.04.2019 Radio Via „Duszan Augustyn o wykluczeniu komunikacyjnym”

31.01.2019 Radio Rzeszów “Duszan Augustyn: Coraz więcej przewoźników ogranicza siatkę swoich połączeń”

24.10.2018 TVN “Dlaczego likwidowane są PKS-y?”

17.10.2018 Gazeta Wyborcza “Dwa autobusy w ciągu dnia, czekanie na mrozie. Młodzi nie mają jak dojeżdżać z wiosek i uciekają do miast”

04.10.2018 Gazeta Wyborcza “Trzynaście milionów Polaków bez transportu publicznego. „Ze szkoły wracam 5 km na piechotę”

11.04.2017 Transport Publiczny “Bieszczady odcięte od świata”

3.04.2017 Gazeta Bieszczadzka „Razem” o komunikacji


AKTYWIZM

17-22.09.2020 European Mobility Week, Reduction of the Empty Mileage in the Bus Rental Services – Analiza poziomu wykorzystania pustych przebiegów i przestojów pojazdu podczas wynajmu autobusów

11.10.2019 Rabka-Zdrój, Interwencja w ramach kampanii #DobraJazdanaPodhalu, spotkanie na temat wykluczenia transportowego i sposobów na jego przezwyciężenie w powiecie podhalańskim

29.09.2019 Stanowisko wobec postawy starosty leskiego Andrzeja Olesiuka wobec zjawiska wykluczenia transportowego w powiecie leskim

28.03.2019 List Otwarty do Marszałka Woj.Podkarpackiego ws. likwidacji oddziału Arriva w Sędziszowie Młp.

8.03.2018 Skarga na funkcjonowanie przewoźników do Marszałka Województwa Podkarpackiego

21.08.2017 Interwencja w sprawie skomunikowania pociągów Kraków – Zagórz przez Rzeszów do Marszałka Województwa Podkarpackiego, Spółki Przewozy Regionalne, Spółki PKP Intercity, Urzędu Transportu Kolejowego oddział Podkarpacki, Urzędu Transportu Kolejowego oddział Małopolski, Marszałka Województwa Małopolskiego, Rzecznika Praw Pasażera Kolei, Ministra Infrastruktury i Budownictwa

1.04.2017 Ustrzyki Dolne, Spotkanie z mieszkańcami powiatu bieszczadzkiego w sprawie reformy systemu transportu zbiorowego w Bieszczadach

KONTAKT

Duszan Augustyn

  +48 667 305 654

  duszan@gmail.com

  www.duszan.pl

  www.busbus.pl